Póstlisti
Skráđu netfangiđ ţitt og fáđu tilkynningar sendar í tölvupósti
Nafn
Afskrá

 

 

Lög og reglur um Íslandsmót skákfélaga

Skáklög SÍ

 

3. kafli
Íslandsmót skákfélaga

16. grein.
Stjórn Skáksambands Íslands gengst árlega fyrir Íslandsmóti skákfélaga.  Keppnin er sveitakeppni og eiga öll skuldlaus taflfélög eða svæðasambönd innan S.Í þátttökurétt.  Stjórn S.Í. skal ákveða keppnisdaga og þátttökugjöld fyrir 1. september ár hvert.   

17.grein.
Keppninni skal skipt í fjórar deildir.  Efsta sveit í 1. deild er sigurvegari keppninnar. Fjöldi vinninga skal ráða úrslitum um endanlega röð sveita í deildum þar sem allir tefla við alla. Verði vinningar jafnir, skulu liðsstig (matchpoints) ráða.  Fjöldi liðstiga (matchpoints) skulu ráða úrslitum um endanlega röð í deildum þar sem teflt er eftir svissneska kerfinu. Verði liðstigin jöfn skulu vinningar ráða.  Hvert félag á rétt á að senda svo margar sveitir til keppninnar sem það óskar.  Þó mega ekki vera fleiri en tvær sveitir frá nokkru félagi í fyrstu deild og ekki fleiri en fjórar samanlagt í fyrstu og annarri deild.  Þó er félögum sem hafa með sér svæðissamband, heimilt að sameinast um eina eða fleiri sveitir.

18. grein.
Tíu lið skulu vera í fyrstu  deild, átta lið í 2.deild og fjórtán lið í þriðju deild. Stjórn S.Í. hefur rétt til að fjölga eða fækka liðum í þriðju og fjórðu deild þyki henni ástæða til. Tvö efstu lið annarrar og þriðju deildar og þrjú efstu lið fjórðu deildar færast upp í lok keppnistímabils en tvö neðstu lið fyrstu og annarrar deildar og þrjú neðstu lið þriðju deildar færast niður.

19.grein.
Aðeins þeir sem eru í Keppendaskrá SÍ teljast löglegir með viðkomandi félagi í Íslandsmóti skákfélaga (fyrri - og seinni hluta).  Þó eru þeir skákmenn sem eru án skákstiga og án félags undanþegnir því að þurfa að vera í Keppendaskránni.

Tilkynning skákmanns skal hafa verið send 20 dögum fyrir upphaf fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga ella getur hann ekki teflt fyrir sitt nýja félag í því.

Athugasemdir vegna Keppenda-skrárinnar skulu hafa borist SÍ viku fyrir mót og SÍ að úrskurða í síðasta lagi fimm dögum fyrir upphaf Íslandsmóts skákfélaga.

Eftir fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga er skákmönnum með lögheimili á Íslandi og Íslendingum sem eru búsettir erlendis án lögheimils á Íslandi heimilt að ganga í taflfélag og tefla fyrir nýja taflfélagið sitt í seinni hlutanum, að því gefnu að hann hafi ekki teflt fyrir gamla taflfélagið sitt í fyrri hlutanum. Til að skákmenn teljist löglegir með hinu nýja félagi skulu slíkar breytingar vera tilkynntar 20 dögum fyrir síðari hlutann. 

20. grein.
Keppendur skulu vera skráðir í keppendaskrá Skáksambandsins sem félagsmenn þeirra taflfélaga sem þeir tefla fyrir. Raða skal keppendum í sveitir og borð eftir styrkleika. Fyrir upphaf 1. umferðar fyrri hluta ÍS skulu félögin skila inn styrkleikaröðuðum lista allra þeirra keppenda sem þau hyggjast nota í keppninni. Ekki er leyfilegt að breyta þeirri röð eftir að keppni hefst. Keppandi getur flust upp eða niður um sveit hvenær sem er keppninnar en heildarröð keppenda verður að haldast. Komi lið ekki til keppni án ásættanlegra orsaka að mati skákstjóra tapar það skákum á öllum borðum. Komi slíkt fyrir tvisvar skal liðið dæmt úr keppninni. Í hverri viðureign mega að hámarki helmingur hverrar sveitar vera erlendir ríkisborgarar, nema að viðkomandi hafi átt lögheimili á Íslandi síðustu 12 mánuði fyrir keppni.

21.grein.
Stjórn Skáksambandsins skal árlega skipa sérstaka mótsstjórn sem sker úr um lögmæti keppenda ef beiðni um athugun á lögmæti viðkomandi liggur fyrir eða ef kæra berst mótsstjórninni. Beiðni um athugun og/eða kæra skal berast mótsstjórn, eða skákstjórum fyrir hennar hönd innan 48 tíma eftir að umferð lýkur í þeirri umferð sem ólöglegur keppandi telst hafa teflt í. Mótsstjórn skal kynna framkomna kæru eða beiðni því félagi sem teflir fram keppandanum og gefa félaginu stuttan frest til að koma fram andmælum. Úrskurður skal liggja fyrir innan 48 tíma frá því að athugun og/eða kæra barst. Úrskurðir Mótanefndar skulu rökstuddir og afrit þeirra afhent báðum málsaðilum innan klukkustundar eftir að úrskurður hefur verið kveðinn upp. Ef keppandi er úrskurðaður ólöglegur, skal viðkomandi viðureign tapast 2-6 hið minnsta þegar um er að ræða 8 manna lið en 1,5-4,5 þegar um er að ræða 6 manna lið. Tapist viðureignin hins vegar enn stærra standa þau úrslit og skal skák ólöglegs keppenda ávallt teljast töpuð.  Úrskurði mótsstjórnar má skjóta til Dómstóls SÍ og skulu slík erindi hafa verið send Dómstólnum innan þriggja sólarhringa frá því að úrskúrður Mótanefndar lá fyrir. Dómur Dómstóls S.Í. skal liggja fyrir eigi síðar en 5 sólarhringum eftir að erindið barst. Skákstjóri úrskurðar um önnur vafaatriði.

Uppfærð 4. september 2015.

 

Reglugerð um Íslandsmót skákfélaga 

1. gr. 

Fyrri hluti Íslandsmóts skákfélaga skal tefldur á tímabilinu september til desember. Síðari hluti mótsins skal fara fram eftir áramótin og vera lokið fyrir apríllok.

2. gr. 

Framkvæmdanefnd mótsins, sem skipuð er af stjórn Skáksambands Íslands, ákveður töfluröð og skipar skákstjóra og umsjónarmenn.
Öllum taflfélögum, sem eiga sveitir í 1. deild, ber að útvega einn skákstjóra.

3. gr. 

Tefla skal einfalda umferð í 1. og 2. deild, en stjórn SÍ skal ákveða fyrirkomu­lag í 3. og 4. deild, miðað við fjölda þátttökusveita.

Ef stendur á stöku í deild skal sveit sem situr hjá í umferð fá 4 vinninga í yfirsetunni.

Stjórn SÍ ákveður tímamörk skáka, en þau skulu ekki vera skemmri en kappskákartímamörk FIDE.

4. gr. 

Liðsstjórum sveita sem svart hafa á 1. borði er skylt að gefa skákstjóra skýrslu um úrslit viðureignarinnar, strax að henni lokinni.

5. gr. 

Hver sveit í 1. deild skal skipuð 8 keppendum, en í öðrum deildum skulu sveitir skipaðar 6 keppendum.

Fyrir upphaf hverrar umferðar skulu liðsstjórar tilkynna liðsskipan sinna sveita til skákstjóra, á þar til gerðu eyðublaði. Skáksveitum er óheimilt að hefja viðureign nema umræddri tilkynningu hafi verið skilað inn með fullnægjandi hætti.

6. gr. 

Við uppstillingu í sveit skal keppendum raðað í styrkleikaröð, þannig að sterkasti skákmaðurinn teflir á fyrsta borði, sá næststerkasti á öðru borði o.s.frv.

Styrkleikaröðuðum lista skal skila til SÍ á póstfangið keppendaskra@skaksamband.is fyrir upphaf 1.umferðar. Auðkenna skal röð keppenda með númeri í sér dálki og raða skjalinu samkvæmt því.

Ef félag teflir fram fleiri en einni sveit í keppninni skulu þau auðkennd með A, B, C o.s.frv. Sveit A skal vera sterkasta sveit félagsins, sveit B sú næststerkasta o.s.frv. Efsta borð í neðri sveit skal vera skipað aðila sem hefur svipaðan eða minni styrkleika en neðsta borð í efri sveit.

Hverju félagi er heimilt að hafa unglinga-öldunga-og kvennasveitir sem ekki þurfa að uppfylla framangreind skilyrði. Skákmönnum þessara sveita er heimilt að tefla með öðrum sveitum, sem ekki eru unglinga-öldunga-eða kvennasveitir, hvenær sem er í keppninni en geta að því loknu ekki teflt aftur með unglinga-öldunga-eða kvennasveit. Hafi félög fleiri en eina unglinga-öldunga-eða kvennasveit skal raða þeim í styrkleikaröð og er félögunum heimilt að flytja skákmenn á milli þessara sveita á sama hátt og um almennar sveitir væri að ræða.

Auðkenna skal og skrá þessar sveitir sérstaklega t.d. <félag>-öldungasveit-A og skal sú merking ásamt eiginleikum halda sér á milli ára. Öldungar teljast skákmenn 60 ára og eldri og unglingar 20 ára og yngri. Ákveði félag að hætta með unglinga-/öldunga-/kvennasveit þá breytist hún í venjulega sveit. Ekki er hægt að breyta venjulegri sveit í unglinga-/öldunga-/kvennasveit.

Brjóti félag gegn ákvæðum þessarar greinar við röðun í sveitir teljast þeir keppendur sem rangt er raðað ólöglegir og skal meðferð málsins þá vera skv. 20. gr. skáklaga.

7. gr. 

Framkvæmdanefnd er heimilt að fresta viðureign ef um samgönguerfiðleika innanlands er að ræða. Sé viðureign frestað skal ákveða nýjan keppnisdag innan hálfs mánaðar. Umferð skal lokið innan 30 daga frá töfludegi.

8. gr. 

Dragi lið sveit úr keppni skal það ávallt vera neðsta sveit viðkomandi liðs. dæmi: lið með A, B og C sveit, sem hyggst draga eina sveit úr keppni, getur einungis dregið C-sveit sína úr keppni.

Við sameiningu tveggja eða fleiri félaga skal þó hið sameinaða félag halda deildarsætum viðkomandi félaga eins og þau voru réttilega áunnin fyrir sameininguna. Sameining skákfélaga þarf að fara fram a.m.k. 30 dögum fyrir upphafsumferð Íslandsmóts skákfélaga til að teljast gild á viðkomandi móti.

9. gr.

Fái tvær eða fleiri sveitir jafnmarga vinninga í deildum þar sem allir tefla við alla skulu úrslit útkljáð á eftirfarandi máta:

a)      a) Liðsstig (Match points).

b)      b) Innbyrðisúrslit.

c)      c) Sonneborn-Berger.

d)      d) Borðastig í innbyrðisviðureign(um). Átta stig fyrir sigur á fyrsta borði, sjö stig fyrir sigur á 2. borði o.sfrv.

e)      e) Hlutkesti – nema að um sé að ræða Íslandsmeistaratitilinn sjálfan. Þá skal teflt til úrslita í hraðskák (3+2) þar til hrein úrslit fást.

Fái tvær eða fleiri sveitir jafn mörg liðsstig í deildum þar sem teflt er eftir svissneska kerfinu skulu úrslit útkljáð á eftirfarandi máta:

     a   a) Vinningar.

b)      b) Innbyrðisúrslit.

c)      c) Buchols-stigaútreikningur (neðsti dregin frá).

d)      d) Buchols (engin dregin frá).

e)      e) Sonneborn-Berger.

f)       f) Hlutkesti.


10.  gr. 

Ef flytja þarf fleiri sveitir upp á milli deilda en gert er ráð fyrir skv. 17. gr. skáklaga, eða ef sveit sem á að flytjast upp skv. sömu grein kýs að taka ekki sæti sitt í efri deild skal bjóða öðrum sveitum úr sömu deild að taka sæti þess í efri deild. Öðrum sveitum en þeim sem samkvæmt 17. gr. skáklaga eiga að færast upp er heimilt að hafna slíku boði án skýringa. Sveitum úr neðri deildinni skal boðið að færast upp um deild í eftirfarandi forgangsröð:

1. Sveitin sem lenti í þriðja sæti.
2. Sú sveitanna tveggja sem féll úr efri deildinni sem lenti þar í næstneðsta sæti.
3. Sveitin sem lenti í fjórða sæti deildarinnar.
4. Sú sveitanna tveggja sem féllu úr efri deildinni sem lenti þar í neðsta sæti.
5. Sveitin sem lenti í fimmta sæti deildarinnar og svo koll af kolli.

Almennt gildir sú regla að næsta sveit sem á að fara upp hefur forgang en annars virkar á víxl.

11. gr. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í 21. gr. skáklaga SÍ og tekur gildi við útgáfu hennar.

Keppendaskrá Skáksambandsins

1. grein

Tilgangur Keppendaskrárinnar er að gera umsýslu með keppendalistum fyrir Íslandsmót skákfélaga auðveldari, upplýstari og öruggari.
Skráin er þrískipt: skákmenn með lögheimili á Íslandi eða íslenskir ríkisborgarar, erlendir skákmenn og félagaskiptasaga.
Íslenski hlutinn er byggður á kennitölum og sá erlendi á FIDE-kennitölum.
Skráin er vistuð hjá Skáksambandi Íslands og er aðgengileg fyrir öll skákfélög sem taka þátt í Íslandsmóti skákfélaga.
Skrifstofa SÍ ber ábyrgð á skránni, réttmæti skráninga og uppfærslu hennar.

2. grein

Skipti skákmaður um félag, nýskráist í það eða hættir í því skal hann tilkynna S.Í. það á þar til gerðu eyðublaði.   S.Í. skal senda staðfestingu til baka og upplýsa bæði gamla og nýja félag hans um þetta með sannanlegum hætti.  Sérstakt eyðublað á ensku þar sem félagaskiptareglur ÍS eru útskýrðar, er notað fyrir erlenda skákmenn.

3.grein

Keppendaskráin kemur fyrst út 1.júní 2010. Hún verður byggð á félagaskrám taflfélaganna sem skilað var inn fyrir ÍS 2009-2010 með athugsemdum þeirra sem skilað var inn í febrúar 2010.
Þeir erlendu skákmenn sem hafa teflt í ÍS á árunum 2007-2010 færast sjálfkrafa inn í skrána. Um aðra erlenda skákmenn sem félögin óska eftir að skrá inn gilda ákvæði annarar greinar.
Æskilegt er að taflfélög upplýsi núverandi erlendu félagsmenn sína um félagskiptareglur ÍS.

4.grein

Erlendir skákmenn sem ekki hafa teflt með sínu félagi sl. fjögur keppnistímabil detta út af keppendaskránni, nema umboð þeirra sé endurnýjað.

 

ţriđjudagur 18 júní 06 2019
Nýjustu fréttir
Íslandsmót öldunga 65 ára og eldri verður haldið laugardaginn 10....
Fyrri hluti Íslandsmóts skákfélaga 2016-2017 fer fram dagana 29. sept...
Lenka...
Lenka Ptácníková (2136) varð í gær Íslandsmeistari...
Fréttir frá Skák.is